Employeer Pricing Package

Employeer Pricing Package .

የኮሚሽን አገልግሎት

ለ 12 ወራት

ብር500
  • ድርጅቱ የሚፈልጋቸዉን ሰራተኞችን መመልመልና ማቅረብ ስራዎችን ድርጅቱ/የኔጆብ የሚሰራዉ ስራ ይሆናል፡፡

ብር

ለ 12 ወራት

ብር10000
  • ከየኔጆብ ዌብሳይት በድርጅቱ የተከፈተ ዩዘርኔም እና ፓስዎርድ ይኖራቸዋል
  • በየቀኑ ማዉጣት የፈለጓቸዉን ስራዎች ለበርካታ ስራ ፈላጊዎች ያስተዋዉቃሉ::
  • በተጨማሪ የድርጅታቸዉም ምርትና አገልግሎት ያስተዋዉቃሉ፡፡
Best Value

ወርቅ

ለ 12 ወራት

ብር15000
  • ከየኔጆብ ዌብሳይት በድርጅቱ የተከፈተ ዩዘርኔም እና ፓስዎርድ ይኖራቸዋል፡፡
  • በየቀኑ ማዉጣት የፈለጓቸዉን ስራዎች ለበርካታ ስራ ፈላጊዎች ያስተዋዉቃሉ ወደ ዌብሳይቱ የሚጫኑት በየኔጆብ ባለሙያዎች ነዉ፡፡
  • ሰራተኞችን መመልመልና ማቅረብ ስራዎችን ድርጅቱ/የኔጆብ የሚሰራዉ ስራ ይሆናል፡፡
  • በተጨማሪ የድርጅታቸዉም ምርትና አገልግሎት ያስተዋዉቃሉ፡፡